Armada, White Space, Beijing
Solo show, June - Aug. 2018
 
 
 
  © Ce Jian 2020